Bauta Group med eiendomskjøp og stor nyetablering

14. May 2024

Bauta Group kjøper stor næringseiendom fra Molde og Romsdal havn IKS og etablerer seg med flere nye selskaper og lokale arbeidsplasser på Skorgeneset i Vestnes.Eiendommen

Bauta Group har inngått avtale med Molde og Romsdal havn IKS og kjøper 10 000 kvm med uteareal og bygningsmasse på totalt 3 620 kvm på Skorgeneset i Vestnes. Eiendommen inneholder blant annet produksjonsareal på 2 450 kvm og kantine/garderobe på 155 kvm. Det er datterselskapet Bauta Property som blir eier av eiendommen.


«Det er en stor glede for oss å få sette i gang med en slik satsing her lokalt. Vi vil rette en stor takk til Molde og Romsdal havn for et særs godt samarbeid og håper dette bringer både arbeidsplasser og aktivitet til kommunen». Sier daglig leder i Bauta Group, Daniel Sundet.

Etablerer ny virksomhet

Bakgrunnen for kjøpet er at Bauta Group etablerer ny virksomhet for import og bearbeiding av stål, aluminium og rustfrie materialer for eget bruk og videresalg til industrien.

Dette innebærer

  • Kapping og skjæring av stål, aluminium og rustfritt
  • Sandblåsing og priming

De nye selskapene er Bauta Metal, som står for innkjøp og salg. Bauta Processing, som står for bearbeidingen av materialene.

Første stålleveranse kommer til Skorgeneset i midten av juli og produksjonen skal være i full drift i løpet av Q1 2025.


«Vi er selv en stor forbruker av stål og har over tid sett at det er et behov for flere aktører i dette segmentet. Vi mener at vi med vår erfaring og nettverk skal kunne bidra på en god måte, til det beste for norsk industri» Fortsetter Sundet.

Etableringen er i en bransje der alle konkurrentene er godt etablerte og den «yngste» konkurrenten er rundt 100 år gammel. For å sikre en god start har selskapet tilsatt Kjell Flaathe-Simonsen som salgsleder for Norge. Han begynte i stillinga 13.05.24. Kjell kommer fra stillingen som regionleder for Midt-Norge i Norsk Stål.

Med seg har Simonsen også Vebjørn Bårdsnes, som blir driftsleder på det nye anlegget. Bårdsnes begynner i stillinga 01. August.


«Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med jobben og se hva vi får til. Det er mildt sagt en historisk satsing innenfor denne bransjen, som det er utrolig spennende å få være en del av. Jeg har lært gjengen i Bauta å kjenne fra leverandørsiden og ser frem til å bli en del av dem. » Sier Kjell Flaathe-Simonsen.

«Vi håper å hente hjem noe av bearbeidingen som skjer i utlandet. Slik at vi kan bidra til å trygge både arbeidsplasser og leveringssikkerhet i Norge.» Avslutter Flaathe-Simonsen.

2023 Bauta Group. All Rights Reserved

Personvern Rettigheter