PlastArken blir til!

23. Apr 2024

PlastArken blir til!

Gapahuken skal bestå av plastsøppel samlet inn på Smøla. Dette er en kunstinstallasjon initiert av Guerrilla Plastic Movement, som skal sette fokus på plastproblematikken i havet.

Vi er sponsor og har bygget konstruksjonen av PlastArken. Den veier to tonn, er 30 m2 og skal romme 40 kubikk med plast fra havet.

BAUTA har bærekraftsmål nummer 12 - ansvarlig forbruk og produksjon - som et av våre fokusområder. Det er viktig å sette fokus på plastproblematikken i havet, og opplæring av barn og unge. Det var derfor naturlig for oss å være med å støtte dette tiltaket.

PlastArken skal være et sted for refleksjon, aktiviteter, utstillinger og møtepunkt, samt en plass for å søke ly for vær og vind.

Vil du være med å støtte prosjektet?
Da kan du Vippse til #817428 • GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT
eller via spleis: https://www.spleis.no/project/...

2023 Bauta Group. All Rights Reserved

Personvern Rettigheter